Vidste du at:

  • Undersøgelser viser at, >60% af alle køletårne/kondensatorer i Danmark i større eller mindre grad er inficeret med legionella bakterier – det er i dag helt unødvendigt!
  • Biofilm reducerer varmeoverførslen 4-5 gange mere end en sammenlignelig tykkelse kalkbelægning.
  • Hos Kemi-tec arbejder vi med ny teknologi der begrænser biofilm i kølevandssystemer.

Danmark:
Kemi-tec Water Treatment
Mosetoften 14
DK-8722 Hedensted
info@kemi-tec.dk
+45 31 500 500

Nord/Midtjylland:
Carsten Bang Nielsen
cbn@kemi-tec.dk
+45 42 255 072

Midt/Sydjylland og Fyn:
Nikolaj Riis Harter
nrh@kemi-tec.dk
+45 26 838 500

Sjælland og Lolland-Falster:
Geert Goth
ggoth@kemi-tec.dk
+45 26 282 363

Sverige:
Kemi-tec Water Treatment
Rågvägen 4
S-27461 Rydsgård
ta@kemi-tec.se
+46 0723 127 117

 

*********************

CVR: 32749283

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.


Bakterier og biofilm trives i mange industrielle vandførende systemer. Det opleves specielt i kølevandsystemer, men problemer kan også opstå i bl.a. fjernvarmesystemer.

Der findes mange forskellige typer biocider (bakteriedræbende midler); nogle er meget effektive i kortere tidsperioder mens andre typer virker optimalt ved en længere kontakt-tid. Fælles for dem alle er, at brugen af dem bør begrænses mest muligt idet de typisk betragtes som miljø-uvenlige.

Nogle typer er oxiderende – nogle er ikke.
Nogle typer er uvirksomme ved høj eller lav pH værdi – andre er mindre følsomme.
Nogle typer kræver lang kontakttid for at være effektive – andre en kort kontakttid for det samme.
Nogle typer er specielt egnet til bekæmpelse af f.eks. alger – andre typer er mere bredspektret.
Nogle typer kan udvikle bakterieresistens – andre kan ikke.

De fleste biocid typer er uvirksomme overfor bakterier i biofilm, derfor er det meget vigtigt at biofilms-dannelse ikke forekommer.

Vi vil her koncentrere os om kølevand:

Køletårne/kølekondensatorer betragtes absolut som høj-risiko anlæg når vi snakker bakterie kontaminering. Dette skyldes primært, at forholdene i disse anlæg ligger specielt godt til udvikling og fastholdelse af bakterievækst, f.eks. opkoncentrering af mineraler/salte, optimal temperatur, næringsstoffer fra luftindtag, optimal pH værdi, stillestående vand mv.

Specielt bakterietyperne legionella (>40 arter), skal betragtes som yderst farlige idet de kan smitte mennesker med pontiac-feber/legionellasyge, som i sidste ende kan få dødelige konsekvenser.

Smitteoverførslen sker via aerosoler som inhaleres til lungerne, og da køletårne/kondensatorer leverer masser af aerosoler via deres em, bør der laves en risikovurdering og et fast tilbagevendende analyseprogram for ethvert køletårn/kondensator. Danmark er efterhånden et af de eneste nordeuropæiske lande, som ikke har lovgivning på området, dog ligger der retningslinjer for behandling og desinfektion af systemerne.

Biofilm er en slimagtig masse, som findes i mange ikke optimalt behandlede køletårne/kondensatorer. Den danner grobund for yderligere vækst af bakterier.

Biofilm kan også danne belægninger på hedeflader, som faktisk er mere isolerende end en kalkbelægning, derfor er det yderst vigtigt, at biofilms-dannelse holdes nede.

Kemi-tec tilbyder kun kølevandsprodukter hvor risikoen for biofilm i kølekredsen er yderst minimal. Det er en fordel for dig (økonomisk og miljømæssigt) idet biocidmængden kraftigt kan reduceres, da meget få bakterier sidder beskyttet i biofilmen.

Kemi-tec kan tilbyde dig online overvågning af biofilm og andre belægninger via anerkendt udstyr fra en af vores leverandører. Ligeledes er der mulighed for biocid-dosering via online måleudstyr, som sikrer et fast overskud af biocid 24 timer i døgnet (uden mulighed for bakterieresistens).

Kontakt os og hør nærmere om vore løsninger til kølevand.